Historisch Genootschap Heerjansdam

Klokkenluiders Gilde Heerjansdam

Waarom luidt de klok:

0

Het luiden van de klok.

Het is een lange traditie in Heerjansdam dat na het overlijden van een inwoner/inwoonster van het dorp de grote klok in de Dorpskerk luidt, als teken van verbondenheid, rouw en kennisgeving aan de dorpsgenoten.

Dit gebeurt tweemaal. De eerste keer 30 minuten lang, om 11.00 uur op de dag van overlijden of de dag erna.
De tweede keer luidt de klok tijdens de uitvaartdienst, wanneer de overledene naar de begraafplaats wordt gebracht in Heerjansdam of naar een crematorium elders.
Afspraken hierover gaan via de verschillende uitvaartondernemers.

De grote klok wordt handmatig geluid. Voorheen luidden ambtenaren van gemeentewerken de klok. Sinds 2007 doen vrijwilligers dit: het Klokkenluiders Gilde Heerjansdam. Zie de foto hierboven v.l.n.r.: Dick van der Linden, Cees Hollemans, Hans de Lange, Joop Wiekeraadt, Ad Plaizier en Leo Huisman.