hghkijfhoekkerk2Kijfhoek

Kort na de herdijking van Zwijndrechtse waard in 1332 werd op de stroomrug van de Devel, een afgedamde rivierarm, een kapel gebouwd. Graaf Willem III, de initiatiefnemer van de herdijking, beleende elke financiële deelnemer met een ambacht ter grootte van 1/8, 1/16 of 1/32 deel en de daarbij behorende rechten. Een van de deelnemers was Daniel van de Merwede. Hij kreeg een ”achtendeel” , het Daniels Ambacht, het gebied rondom de Kijfhoekkerk, in het hart van de Zwijndrechtse waard. De van oorsprong rooms-katholieke kerk is sinds de reformatie, omstreeks 1572, in gebruik bij de Hervormde gemeente Heerjansdam/Kijfhoek en vanaf 1 januari 2006 bij de Protestantse kerk Heerjansdam/Kijfhoek.

De Kijfhoekkerk is een eenbeukig, laatgotisch kerkje met een smal driezijdig gesloten koor dat gedekt is met een tongewelf. Het westelijke deel met een openkapconstructie is omstreeks 1500 gebouwd, in de zeventiende eeuw vernieuwd en in de negentiende eeuw gewijzigd. Dat is in 1927 nogmaals gebeurd, zoals boven de halfronde deur in de zuidgevel staat vermeld.
In 1992/1993 is de kerk gerestaureerd. De kosten daarvan bedroegen ongeveer 1,7 miljoen gulden. Op het kerkhof rondom de kerk liggen tientallen grafstenen. De begraafplaats is nog in gebruik, maar uitsluitende voor bewoners van de buurtschap Kijfhoek.

Op de eerste en derde zondag van de maand is er om 15.00 uur een kerkdienst/samenkomst. De Kijfhoekse kerk is officieel aangewezen als trouwlocatie in de gemeente Zwijndrecht voor het sluiten van burgerlijke huwelijk. Daarnaast is de kerk in gebruik voor huwelijks bevestigingen, doopplechtigheden, rouw- en begrafenisdiensten en andere activiteiten. Het kerkgebouw is eigendom van de Protestantse gemeente Heerjansdam/Kijfhoek.

De Stichting Behoud Kijfhoekkerk zet zich in om de geschiedenis van dit oude polderkerkje landelijk onder de aandacht te brengen. Klik HIER voor meer informatie.